X

Apaļkoku iepirkšana

SIA "Billerudkorsnas Latvia" veic apaļo kokmateriālu iepirkšanu no meža īpašniekiem un mežizstrādes uzņēmumiem gan mežā pie ceļa, gan arī vairākās Latvijas ostās.

Apaļkoku iepirkšana pie ceļa notiek visā Latvijas teritorijā, uz vietas novērtējot sagatavoto kokmateriālu vērtību un nokārtojot pirkuma juridisko pusi, kā arī nodrošinot kokmateriālu tālāku transportēšanu.

Papīrmalku SIA "Billerudkorsnas Latvia" iepērk trijās Latvijas ostās: Ventspilī, Rīgā un Zvejniekciemā.

Apaļkoki tiek iepirkti tikai no tiem piegādātājiem, ar kuriem iepriekš ir noslēgts apaļkoku piegādes līgums!

Papildus informācija

Māris Dinvalds
Tālrunis: +371 29198064
E-pasts: maris.dinvalds@billerudkorsnas.lv

Noderīgi

 - Apaļkoku piegādes līgums un Pašdeklarācija
 - Augstvērtīgo vides vērtību noteikšanas kritēriji
 - Darbu izpildes pārbaudes kritēriji


Iepirkšanas punkti