X

Ciršanas tiesību iepirkšana

SIA "Billerudkorsnas Latvia" iepērk augoša meža koku cirsmas no fiziskām un juridiskām personām visā Latvijas teritorijā.

SIA "Billerudkorsnas Latvia" veic mežizstrādi atbilstoši uzņēmuma vides aizsardzības politikai, Latvijas likumdošanā noteiktajām vides aizsardzības prasībām, kā arī atbildīgi apsaimniekota meža principiem, kurus paredz uzņēmuma iegūtais FSC® koksnes piegādes ķēdes sertifikāts.

Papildus informācija

Mārcis Iraids
Tālrunis: +371 29339351
E-pasts: marcis.iraids@billerudkorsnas.lv